Průběžné hodnocení pracovníkem/nadřízeným – Průběžná fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Po schválení hodnocení nadřízeným začíná průběžná fáze.

Během ní pracovník i nadřízený:

  • průběžně zaznamenávají procentuální plnění stanovených cílů
  • odpovídají na otázky průběžné fáze
  • vkládají komentáře

Zaznamenání průběžného plnění cílů – postup

Postup je stejný pro pracovníka i nadřízeného.

  1. Otevřete hodnocení (z karty Hodnocení na profilu pracovníka).
  2. U konkrétního cíle klikněte na tlačítko Upravit skóre. Pracovník má k dispozici úpravy ve sloupci Hodnocení zaměstnance, nadřízený ve sloupci Hodnocení manažera.

  3. Ve zobrazeném okně zaznamenejte aktuální stav plnění konkrétního cíle v procentech. Můžete použít posuvník nebo zadat číslo. Uložte tlačítkem Upravit.

  4. Průběžné plnění cílů přepočítané podle jednotlivých vah se graficky zobrazuje ve střední části hodnotícího formuláře.Pomohli jsme vám?