Řešení požadavku

Aktualizace podle Dana

Řešení požadavku jedním řešitelem

Řešiteli přijde e-mailová notifikace, že mu byl zadán požadavek k vyřešení.

Pomocí odkazu v notifikaci může přejít na detail požadavku.

V momentě, kdy řešitel vyřeší požadavek, klikne na tlačítko Dokončeno. Zobrazí se okno, kam vloží svůj komentář (nepovinné) a potvrdí dokončení.

Automaticky se odešle e-mailová notifikace autorovi, že jeho požadavek byl vyřešen.

Stav požadavku se změní na Dokončeno.

Upozornění pro administrátory: Požadavek nelze dokončit místo řešitele s využitím funkce Náhled jako.

Řešení požadavku více řešiteli

Všem řešitelům přijde současně e-mailová notifikace, že jim byl zadán požadavek k vyřešení.

Pomocí odkazu uvedeného v této notifikaci může každý z řešitelů přejít na detail požadavku. Řešitel, který si jako první přebere požadavek, ho označí pomocí tlačítka Přebrat požadavek.

1) Požadavek nemusí být převzat žádným z řešitelů.
2) Převzetím se požadavek neuzamkne pro ostatní řešitele. Toto označení pouze indikuje ostatním, kdo se požadavkem skutečně zabývá. Kterýkoliv z řešitelů nadále může dokončit i požadavek, který převzal někdo jiný.

Ostatním řešitelům se odešle notifikace, že požadavek si převzal některý z jejich kolegů.

Převzatý požadavek je ostatním řešitelům stále dostupný v přehledu požadavků, ale již se nezobrazuje jako "Určený pro mě".

Na detailu požadavku je vidět, kdo si požadavek převzal. Ostatní řešitelé na požadavku vyšednou.

V momentě, kdy řešitel vyřeší požadavek, klikne na tlačítko Dokončeno.

Zobrazí se okno, kam vloží svůj komentář, a potvrdí dokončení.

Automaticky se odešle e-mailová notifikace ostatním řešitelům i autorovi, že požadavek byl vyřešen. Stejnou notifikaci obdrží i případné další notifikované osoby.

Stav požadavku se změní na Dokončeno.

Kdokoliv z řešitelů může požadavek označit jako vyřešený i bez přebírání kliknutím na tlačítko Dokončeno.
A to i v případě, kdy si jiný z řešitelů již požadavek převzal.


Pomohli jsme vám?