Exporty odpovědí

Aktualizace podle Zdeňka Dvořáková

Pro vyhodnocení dotazníků si můžete vyexportovat odpovědi do Excelového souboru a to přímo

z Dotazníku nebo napříč všemi dotazníky

Exportovat data, můžete z více míst:

1. Po prokliku přes dlaždici Dotazníku

2. Ze záložky „Kdo odpovídá“

1. Po prokliku do dlaždice si můžete vyexportovat odpovědi všech respondentů daného dotazníku.

Export obsahuje otázky, odpovědi všech respondentů, v jakém stavu se nacházejí (Vyplněno/nevyplněno), Datum publikace, Dokončit do a Dokončeno.

2. Ze záložky „Kdo odpovídá“ si můžete vyexportovat odpovědi napříč všemi dotazníky všech respondentů.

Můžete použít filtr, například na jednotlivé pozice nebo oddělení a podle toho, jaká data máte zafiltrované, tak taková se budou i exportovat. Pokud tedy budete chtít exportovat všechny odpovědi, nezapomeňte si odstranit filt!

Excelový soubor je rozdělený do dvou stránek:

1. Na první stránce naleznete jména respondentů, název Dotazníku, stav, Datum publikování, Dokončit do a Dokončeno.

2. Na druhé stránce jsou všechny odpovědi - jména respondentů, Otázka, Odpověď, Dotazník, Datum publikování, Dokončit do, Dokončeno.


Pomohli jsme vám?