Žádost o absenci

Aktualizace podle Tým PINYA

Zažádat o absenci můžete na hlavním panelu na záložce Přítomnost/absence >

na kartě Moje přítomnost/absence.

Nabízené typy přítomnosti/absencí předem definuje administrátor systému.

Typicky jde o dovolenou, home office, služební cestu, sick days, návštěvu lékaře či pracovní neschopnost.

Vyberte si typ absence, kterou chcete zadat a klikněte na ni. Otevře se okno s formulářem pro zadání absence.

Na formuláři najdete tyto atributy:

  • Využito: Kolik absence už bylo pro daný typ využito.
  • K dispozici: Zůstatek, který je k dispozici pro zažádání o daný typ absence.
  • Od - do: Od kdy do kdy bude trvat absence.
  • Vyplnit moji pracovní dobu: Pomocí zaškrtnutí tohoto checkboxu můžete předvyplnit běžnou pracovní dobu zaměstnance. Tato funkce slouží pro jednodušší zadání hodin plánované absence v pracovní době.
  • Doba: Počet hodin nepřítomnosti pro každý den absence.
  • Zástup: Vybraná osoba, která vás zastoupí po dobu vaší absence. Zástup bude o zastupování automaticky informován e-mailem.
  •  Zástupce bude za mě vyřizovat žádosti o nepřítomnosti: Pokud zaškrtnete tento checkbox, tak vámi zvolený zástup bude za vás schvalovat žádosti o nepřítomnosti po dobu vaší absence. Podrobné informace naleznete v článku Schvalování v době nepřítomnosti zástupcem.
  • Zpráva
  • Příjemce tvé žádosti

Informace o absenci a případném zástupu bude pro ostatní zaměstnance viditelná v kalendáři PINYA HR.

 

Pokud zůstatek typu absence ukazuje dostatečný počet dní k dispozici, můžete zažádat o absenci. Zvolte období, ve kterém budete nepřítomni a odešlete požadavek schvalovateli ke schválení.

Zda váš schvalovatel schválil nebo zamítl vaši absenci, uvidíte na panelu plánovaných záznamů. Zároveň budete o schválení či zamítnutí absence informováni e-mailem.

Zažádáte-li o typ absence, která nepodléhá schvalování, informace o vaší absenci se zaeviduje do panelu plánovaných záznamů. Zde můžete svou absenci upravit (symbol tužky) či odstranit (symbol křížku). Pokud je absence zapsána v historii, nelze ji již upravovat ani mazat.

 

O úpravě či odstranění vaší absence bude příjemce notifikací automaticky informován.

 

Souhrn své absence naleznete také na svém profilu v sekci Přítomnost/absence.

Kromě žádosti o absenci zde můžete vyplnit také záznam o pracovní době (především v případě brigád a práce na DPP nebo DPČ).


Pomohli jsme vám?