Přidání nového uchazeče

Aktualizace podle Dana

Přidat nového uchazeče lze 2 způsoby:

  1. bez nutnosti přiřazení k výběrovému řízení
  2. ke konkrétnímu výběrovému řízení

1. Přidání nového uchazeče bez nutnosti přiřazení k výběrovému řízení

Pro přidání nového uchazeče přejděte na hlavním panelu na záložku HR > Nábor > Uchazeči. Následně klikněte na tlačítko Přidat uchazeče.

Zobrazí se formulář, ve kterém vyplňte všechny potřebné údaje pro vytvoření nové karty uchazeče.

V sekci Výběrové řízení můžete specifikovat, ke kterému výběrovému řízení chcete uchazeče přiřadit. Pokud pro daného uchazeče nemáte momentálně vhodnou pozici, ale chcete ho mít uloženého v systému, nechte toto pole prázdné.

Poté klikněte na tlačítko Přidat uchazeče. Nově přidaný uchazeč se zobrazí v seznamu.

2. Přidání nového uchazeče ke konkrétnímu výběrovému řízení

Pro přidání nového uchazeče ke konkrétnímu výběrovému řízení přejděte na hlavním panelu na záložku HR > Nábor > Výběrová řízení.

Následné vyberte výběrové řízení, ke kterému chcete nového uchazeče přidat a klikněte na Zobrazit a spravovat uchazeče a poté na tlačítko Přidat uchazeče > Přidat nového uchazeče.

Zobrazí se stejný formulář jako pro Přidání nového uchazeče bez nutnosti přiřazení k výběrovému řízení. Jen s tím rozdílem, že v sekci Výběrové řízení je předvyplněný název výběrového řízení, do kterého se uchazeč přihlásil.

Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko Přidat uchazeče.

Informace o tom, jak spravovat uchazeče, naleznete v článku Správa uchazečů.


Pomohli jsme vám?