Zacílení normy a oprávnění

Aktualizace podle Tým PINYA

Dodatečná změna zacílení normy

U již publikované Normy je možné dodatečně změnit zacílení.

Po změně zacílení je důležité kliknout na tlačítko Uložit změny.

Následně můžete sledovat, jak se v pravém dolním rohu mění počty ve sloupci Obeznámení:

Při změně zacílení – přidání uživatelů/skupin zacílení – se těmto uživatelům automaticky vytvoří úkol k seznámení, jejich přehled je viditelný v seznamu Obeznámení s normami tak, jak je tomu standardně u publikace normy.

Při změně zacílení – odebrání uživatelů/skupin zacílení – se stávající záznamy v Obeznámení s normami u uživatelů odebraných ze zacílení převedou do stavu Zrušeno (u těch, kteří se ještě s normou nestihli seznámit), případně Ukončeno (pokud se již stihli s Normou seznámit).

Oprávnění modulu Normy

Oprávnění nastavujeme v Nastavení – Úrovně přístupu:

  • Obeznámení s Normami – pro viditelnost vlastních/ostatních obeznámení
  • Předlohy norem – pro správce, vytváření předloh, zasílání ke schválení atd.
  • Podněty – pro přístup do modulu Podněty


Pomohli jsme vám?