Správa uchazečů

Aktualizace podle Dana

Pro správu uchazečů přejděte na hlavním panelu na záložku

HR > Nábor > Uchazeči.

Obecné informace

Uchazeči jsou v seznamu řazeni podle abecedy. Je zde několik možností, jak si mezi všemi uchazeči vyfiltrovat pouze požadované záznamy:

  1. podle jména uchazeče
  2. podle výběrového řízení
  3. pomocí pohledů
  4. pomocí tlačítka filtrovat

Kliknutím na tlačítko Přidat uchazeče (5) můžete přidat nového uchazeče. Podrobný postup naleznete v článku Přidání nového uchazeče.

Kliknutím na tlačítko Import (6) můžete naimportovat více uchazečů najednou. Seznam uchazečů lze také exportovat do Excelu (7).

Správa vybraného uchazeče

Po přidání uchazeče se zobrazí další karty:

  1. Detail
  2. Aktivity
  3. Požadavky

Na kartu uchazeče můžete přejít i kliknutím na jméno vybrané uchazeče:

  • ze seznamu uchazečů na záložce Uchazeči
  • ze seznamu uchazečů přiřazených ke konkrétnímu výběrovému řízení na záložce Výběrová řízení

1. Detail

Na kartě Detail jsou zobrazeny základní informace o uchazeči, které jste vyplnili při jeho založení. Informace zde můžete kdykoli doplnit nebo změnit.

Pokud se uchazeč účastní výběrového řízení, je zde zobrazen jeho název, v jakém stavu je a pomocí ikony tužky lze přidat i poznámku.

Kliknutím na tlačítko Přidat do VŘ můžete uchazeče přidat do dalšího výběrového řízení.

2. Aktivity

Na kartě Aktivity jsou evidovány aktivity, které proběhly v souvislosti s vybraným uchazečem. Jsou přidány automaticky systémem (např. že byl uchazeč vytvořen), nebo aktivitu můžete přidat ručně klinutím na tlačítko Přidat aktivitu. Otevře se okno, kde vyberete Typ aktivity a zadáte Obsah. Tato pole jsou povinná. Dále můžete zadat i datum aktivity.

3. Požadavky

Prostřednictvím karty Požadavky můžete svým kolegům zadávat požadavky týkající se daného uchazeče.

Kliknutím na tlačítko Možnosti můžete uchazeče přidat mezi zaměstnance nebo ho odstranit. Jak přidat uchazeče mezi zaměstnance naleznete v článku Přidání uchazeče mezi zaměstnance.


Pomohli jsme vám?