Fáze hodnotícího procesu

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Hodnotící proces má 3 fáze:

 • Počáteční
 • Průběžnou
 • Finální

 

Aktivity v jednotlivých fázích popisují následující odstavce.

 

Počáteční fáze

 • Počáteční fáze startuje automaticky vytvořením nového hodnocení.
 • V této fázi pracovník odpovídá na otázky publikované pro počáteční fázi. Pokud hodnocení obsahuje cíle (tzn. v šabloně tohoto hodnocení jsou cíle zaškrtnuty), definuje si pracovník jeden nebo více cílů a určuje jejich váhu.
 • Po vyplnění cílů a odpovědí pracovník hodnocení odešle ke schválení svému nadřízenému.
 • V případě nesrovnalostí může nadřízený vrátit hodnocení pracovníkovi k přepracování. Po přepracování se hodnocení znovu odesílá ke schválení.
 • Před schválením nadřízený zodpoví svoje otázky.
 • Počáteční fáze končí schválením nastavených cílů a zodpovězených otázek pro tuto fázi.

 

Průběžná fáze

 • Průběžná fáze začíná automaticky v okamžiku, kdy nadřízený schválí hodnocení v počáteční fázi.
 • Během této fáze pracovník i nadřízený mohou kdykoliv zaznamenávat průběžné plnění cílů a odpovídají na otázky průběžné fáze.
 • V případě potřeby lze v této fázi přepracovat cíle – přidat/odebrat cíl nebo upravit váhy jednotlivých cílů. Přepracované cíle musí být opět schváleny nadřízeným.
 • Průběžná fáze trvá do doby, než je zahájena finální fáze.

 

Finální fáze

 • Finální fáze může být zahájena jedním z těchto způsobů:
  - automaticky v den, který je předem stanovený v hodnocení
  - manuálně spuštěním akce Zahájit finální fázi

 • Pracovník zaznamená konečné hodnoty splnění svých cílů v procentech a odpoví na otázky pro finální fázi.
 • Poté odešle hodnocení ke schválení nadřízenému. 
 • V případě nesrovnalostí může nadřízený vrátit hodnocení k dpolnění (podobně jako v počáteční fázi).
 • Před schválením nadřízený zaznamená splnění cílů ze svého pohledu a odpoví na své otázky.
 • Celý proces hodnocení pak ukončuje nadřízený akcí Schválit a uzavřít.


Pomohli jsme vám?