Publikování norem

Aktualizace podle Tým PINYA

Po schválení je možné normu publikovat.

Publikací normy se vytvoří v SharePointu, v knihovně Normy, složka s dokumentací normy,

přístupná pro zaměstnance prostřednictvím jednorázově vygenerovaného odkazu

(Anonymní link dostupný všem s odkazem).

V souvislosti s publikací se následně zobrazuje stav obeznámení na Předloze normy:

 

E-mailová notifikace

Zaměstnanci je po publikaci normy zaslána emailová notifikace:

Požadavek zaměstnanci k obeznámení

Zároveň je mu vytvořen Požadavek v systému:

 

 

Obeznámení a přístup k normám na profilu zaměstnance

Seznámení potvrzuje zaměstnanec na svém profilu, v záložce Normy a manuály (odkaz v prvním sloupci vede v anonymním režimu do knihovny Normy, kam jsou přesouvány schválené a publikované složky s dokumentací):

Pokud zaměstnanec zvolí možnost „Nepochopil“, je notifikován jeho nadřízený. Zde je předpokládáno vysvětlení normy mimo systém, po kterém může zaměstnanec dodatečně v systému potvrdit, že již rozuměl.

 

 

Přehled obeznámení s normami

Obeznámení s normami je možné kontrolovat v seznamu Obeznámení s normami.


Pomohli jsme vám?