Šablony notifikací

Aktualizace podle Tým PINYA

Systém Pinya HR automaticky rozesílá e-mailové notifikace týkající se různých událostí,

termínů nebo akcí provedených uživatelem.

Přehled těchto notifikací najdete v Nastavení > Šablony notifikací. V základním nastavení je dostupný pouze uživatelům s úrovní oprávnění Administrátor a HR administrátor. Přístup pro ostatní úrovně nastavuje Administrátor.

Notifikace dělíme na Výchozí a Vlastní.

Pro přehlednost jsou šablony seskupeny podle tématu do kategorií (např. Nástup zaměstnance, Odchod zaměstnance, Lékařská prohlídka apod.)

Notifikace se odesílají pouze aktivním zaměstnancům, kteří mají v Nastavení účtu povoleno odesílání e-mailových notifikací, viz obrázek.

Více o systémových notifikacích najdete v kapitole Výchozí notifikace.

O vlastních notifikacích pojednává kapitola Vlastní notifikace.


Pomohli jsme vám?