Aktivace vytvořeného kurzu

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Aby bylo možno do vytvořeného kurzu zapisovat účastníky, musíte jej nejdříve publikovat (aktivovat).

Před aktivováním kurzu se ujistěte, že kurz máte připravený dle vašich představ. Po aktivaci kurzu v něm nebudete moci upravovat obsah kapitol ani testové otázky.

Kurz můžete aktivovat dvěma způsoby, oba jsou rovnocenné:

  1. Pomocí tlačítka Aktivovat ve žluté informační liště, kterou najdete na detailu každého kurzu.
  2. Volbou Aktivovat v menu Možnosti na záložce Základní nastavení kurzu v detailu kurzu.

Informaci o úspěšné aktivaci kurzu najdete v detailu kurzu v zelené informační liště:

Do aktivního kurzu je možno zapisovat zaměstnance - tento kurz se nabízí k výběru na formuláři Zapsat zaměstnance:

Dodatečné úpravy aktivního kurzu

V aktivním kurzu není možno upravovat obsah kapitol a testové otázky.

Můžete upravit Základní nastavení kurzu, a to Počet dní na dokončení, Kategorii kurzu, Stručný a Detailní popis.

Název kurzu změnit nelze.

Dále můžete upravovat Automatický zápis, tzn. za jakých podmínek budou účastníci do kurzu zapsáni automaticky.


Pomohli jsme vám?