Procházení a nastavení organizační struktury

Aktualizace podle Tým PINYA

Organizační struktura je přehledné zobrazení vás a vašich kolegů podle hierarchie ve firmě.

Najdete zde přehled:

  • o vašich nadřízených
  • o vašich podřízených
  • vaše kolegy, kteří jsou na stejné pracovní úrovni s vámi

 

 

V organizační struktuře můžete filtrovat dle společnosti, volit si zobrazení struktury nebo celou strukturu oddalovat a přibližovat.

Organizační strukturu můžete zobrazit:

  • dle nadřízenosti (odvíjí se dle toho, koho má daný zaměstnanec zvoleného na kartě zaměstnance v poli Nadřízený)
  • dle pracovních pozic (v číselníku Pracovní pozice je nutné nastavit nadřazenou pracovní pozici, pracovní pozice se zobrazuje ve struktuře, i když není momentálně nikým obsazená)
  • dle oddělení (v číselníku Oddělení je nutné nastavit nadřazené oddělení, oddělení se zobrazuje ve struktuře, i když není momentálně nikým obsazeno)

 

Vertikální od úrovně: využívá se v momentě, kdy je struktura společnosti hodně rozvrstvená. Umožňuje stanovit úroveň, od které se budou zaměstnanci v organizační struktuře zobrazovat vertikálně.

 

 

Zároveň se odsud můžete jednoduše prokliknout na zaměstnanecké profily svých kolegů. Stačí kliknout na jejich ikonu v organizační struktuře.


Pomohli jsme vám?