Vykazování odpracovaných hodin

Aktualizace podle Dana

Pracovník se smlouvou DPP/DPČ vykazuje odpracované hodiny pod typ přítomnosti Práce DPP/DPČ,

který najde v hlavním menu v záložce Přítomnost/absence > Moje přítomnost/absence.

Po kliknutí na dlaždici Práce DPP/DPČ se zobrazí okno, kam může zadat odpracované hodiny.

Po uložení je záznam zobrazen v Historii záznamů.


Pomohli jsme vám?