Konfigurace pracovní doby

Aktualizace podle Tým PINYA

Konfiguraci pracovní doby naleznete v hlavním nastavení systému > Konfigurace > Pracovní doba.

Tato funkce umožňuje nastavit obědové pauzy a rozvrhnout pracovní dobu na rovnoměrnou nebo

na pracovní dobu v režimu krátký/dlouhý týden.

Zvolte typ pracovní doby, kterou chcete nastavit a vyplňte všechny požadované údaje.


Pomohli jsme vám?