Styl

Aktualizace podle Tým PINYA

Styl vašeho PINYA HR můžete částečně upravit v hlavním nastavení systému pod záložkou Styl.

Změna loga

Nahrání vlastního loga je nejjednodušším přizpůsobením systému. Vyberte soubor ve formátu png a nahrajte ho. V levé horní části aplikace se nadále bude místo loga Pinya HR zobrazovat vaše logo.

Barevné téma

Aplikace může být zobrazena ve vaší hlavní firemní barvě. K tomu použijte jednu z předem definovaných primárních barev

nebo definujte vlastní odstín, a to buď označením na barevné škále, nebo přímo zadáním hexadecimálního kódu barvy.

Vlastní grafický styl

Větších úprav vzhledu aplikace docílíte změnou kaskádových stylů. K tomu slouží Editor CSS.


Pomohli jsme vám?