Schválení hodnocení nadřízeným – Počáteční fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Pokud pracovník vyplnil a odeslal hodnocení ke schválení,

nadřízený obdrží e-mailovou notifikaci a požadavek s výzvou k potvrzení hodnocení svého podřízeného.

Pokud nalezne v hodnocení nějaké nedostatky, vrátí je pracovníkovi k doplnění a schvaluje až po opravě.

 

Schválení hodnocení

 1. Pomocí odkazu v e-mailu nebo požadavku otevřete hodnocení svého podřízeného.
 2. Zkontrolujte nastavené cíle a odpovědi zaměstnance v příslušných záložkách.
 3. Zodpovězte otázky, které jsou v této fázi určeny pro vás (= nadřízeného).
 4. K hodnocení podřízeného můžete kdykoliv připojit svůj komentář.
 5. Je-li hodnocení v pořádku, schvalte je tlačítkem Schválit.

 6. Po schválení je hodnocení ve stavu Schváleno a začíná Průběžná fáze.

Vrácení k doplnění a nové schválení

 1. Obsahuje-li hodnocení nesrovnalosti, vraťte je podřízenému k přepracování pomocí tlačítka Vrátit k doplnění.

 2. Pro tuto akci musíte vyplnit komentář. Komentář bude zaznamenán v Historii hodnocení a dále se zobrazí podřízenému v emailové výzvě/požadavku k doplnění hodnocení.

 3. Vyčkejte, až podřízený hodnocení opraví a znovu odešle ke schválení. Budete o tom opět informováni emailem a požadavkem s výzvou k potvrzení hodnocení.
 4. Opravené hodnocení znovu zkontrolujte a schvalte/vraťte k doplnění.
 5. Postup případně opakujte, dokud nebude hodnocení možno schválit.


Pomohli jsme vám?