Panel požadavků

Aktualizace podle Tým PINYA

Na seznam vašich požadavků (vyřízených i nevyřízených) se dostanete z hlavní barevné lišty

pomocí odkazu s názvem Požadavky.

Číslo u odkazu symbolizuje počet vašich nevyřešených požadavků.

V PINYA HR můžete najít velké množství požadavků týkajících se například:

 • uvítací stránky
 • obeznámení s manuály
 • nepřítomností
 • hodnocení
 • lékařských prohlídek
 • e-learningu
 • školení
 • checklistů

Požadavky, které nebyly dokončeny do požadovaného data, jsou podbarveny červeně. Požadavky, které mají být dokončeny do dnešního data, jsou podbarveny žlutě.

Ve sloupci Stav se zobrazuje pouze ikona. Pokud na ní najedete myší, zobrazí se i slovní popis stavu.

V seznamu požadavků je několik možností, jak si můžete vyfiltrovat požadované záznamy:

 1. Checkboxy
 2. Filtr v záhlaví sloupců
 3. Seskupování

Defaultně se zobrazují vyfiltrované požadavky určené pro přihlášeného uživatele, které čekají, až je schválí nebo vyřídí (tzn. jsou ve stavu Ke schválení a K vyřízení).

1. Checkboxy

K filtrování můžete použít zaškrtnutí jednoho či více checkboxů. Ty jsou rozděleny do 2 skupin:

 1. Checkboxy týkající se stavu požadavku - Ke schválení, K vyřízení, Zamítnuto, Dokončeno, Zrušené (1)
 2. Checkboxy týkající se přihlášeného uživatele - Určené pro mě = požadavky, které mám schválit , Zadané ode mě = požadavky, které jsem zadal/a (2)

Kliknutím na tlačítko Všechny požadavky (zrušit filtry) zrušíte najednou všechny zaškrtnuté checkboxy.

2. Filtr v záhlaví sloupců

Záznamy můžete filtrovat i kliknutím na ikonu filtru v záhlaví sloupců a následným vyplněním hodnot, podle kterých chcete záznamy vyhledat.

3. Seskupování

Pro snazší orientaci v záznamech můžete použít i možnost seskupování. Jakýkoliv sloupec v seznamu požadavků lze přetáhnout nad záhlaví sloupců a tím seskupit požadavky (například podle data, kdy mají být dokončeny).

(Obrázek 1 - seznam požadavků před seskupením)

(Obrázek 2 - seznam požadavků po seskupení)

Všechny možnosti filtrování můžete mezi sebou libovolně kombinovat.

Detail požadavku

U každého záznamu je tlačítko Detail. Po kliknutí na něj se zobrazí detail příslušného požadavku.

Řešitel má v detailu požadavku dostupná tlačítka:

 • pro splnění požadovaného úkolu (např. schválení měsíční docházky, schválení nepřítomnosti)

 • případně tlačítko, které ho přesměruje přímo do modulu, ve kterém úkolu splní (např. seznámení s manuály, vyplnění hodnocení)


Pomohli jsme vám?