Synchronizace s Google kalendářem

Aktualizace podle Dana

Tento modul slouží k propisování událostí zaměstnance do jeho Google kalendáře.

Propisují se všechny typy událostí, které mají příznak Synchronizovat do Google.

Zaměstnanec zapíše v PINYA HR událost typu absence (např. dovolenou, home office atd.)

a systém se postará o propsání události do jeho Google kalendáře.

Do Google kalendáře se propisuje primárně Alternativní název typu nepřítomnosti. V případě, že by neexistoval, tak se propíše název typu nepřítomnosti.

Použití modulu

Přejděte na hlavním panelu na Přítomnost/absence > Správa zůstatků a typů > Typy přítomnosti/absencí a následně vyberte typ nepřítomnosti, který chcete synchronizovat s Google kalendářem a zaškrtněte checkbox Synchronizovat do Google.

Takto zadané nepřítomnosti jsou v momentě schválení zapsány do Google kalendáře zaměstnance.  

Checkbox Je pracovní doba

1. Pokud je zaškrtnutý checkbox Je pracovní doba v typu nepřítomnosti = Dostupný v Google kalendáři.

2. Pokud je checkbox Je pracovní doba prázdný v typu nepřítomnosti = Nedostupný v Google kalendáři.

Změna/zrušení nepřítomnosti v PINYA HR

Případné změny nebo zrušení nepřítomnosti v PINYA HR jsou okamžitě zohledněny v Google kalendáři, tj. nepřítomnost je zde automaticky změněna či zrušena. 

Změna/zrušení nepřítomnosti v Google kalendáři

Případné změny nebo zrušení nepřítomnosti v Google kalendáři zapsané systémem PINYA HR , nejsou zpětně do PINYA propsány. Tj. pokud si zaměstnanec smaže dovolenou v Google kalendáři, musí ji smazat také v PINYA. 

Zobrazení Googlu kalendáře z pohledu jiného uživatele

Pokud je Google kalendář sdílen mezi více zaměstnanci, tak vidí nejen záznamy o své nepřítomnosti, ale i o nepřítomnosti svých kolegů. Záznamy jsou od sebe barevně odlišeny.


Pomohli jsme vám?