Vlastní notifikace - Kdy odeslat

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

V této části šablony vlastní notifikace určíte datum,

ke kterému se bude vztahovat odeslání notifikace.

Datum odeslání notifikace může být vázáno na různé systémové datumy, kalendářní dny nebo jej můžete specifikovat přesně. Také můžete použít datumy z vlastních polí.

Možnosti výběru datumu:

  1. Datum související se zaměstnancem. Může to být například datum narození, datum spojené se začátkem nebo koncem pracovní smlouvy, platnost OP nebo ŘP, termín školení nebo lékařské prohlídky a mnoho dalších.
    Také můžete zvolit datum použité ve vlastním poli (např. Datum vystavení Multisport karty). Samozřejmě ale pouze v případě, že toto vlastní pole je typu Datum.

    Datum vyberete z nabízeného seznamu:

Můžete také upřesnit, které zaměstnance bude notifikace zohledňovat - např. pouze určité pracovní pozice nebo jen některou skupinu apod. Tento filtr znáte také z jiných částí aplikace jako Zacílení:

Pokud se notifikace nemá odesílat přímo ve vybrané datum, ale třeba několik dní/týdnů/měsíců před termínem nebo naopak po termínu, zapněte přepínač Blíže určit datum. Potom budete moci upřesnit den odeslání notifikace.

  1. Jiné datum evidované v systému, které nesouvisí přímo se zaměstnancem. Momentálně jsou k dispozici datumy spojené s položkami majetku včetně vlastních polí. Jako vlastní pole si k majetku můžete přidat např. Datum STK.

Stejně jako v případě 1 lze k upřesnění datumu použít přepínač Blíže určit datum.

  1. Opakující se kalendářní datumy, jako je začátek kalendářního měsíce, kvartálu, roku...

Opět lze k upřesnění datumu použít přepínač Blíže určit datum, viz bod 1.

  1. Konkrétní datum. Použijete v případě, že chcete odeslat jednorázovou notifikaci v určitý den, například upozornění na konání celofiremní akce apod.


Pomohli jsme vám?