Anonymní dotazník a odpovědi v přehledech

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Přehled dotazníků

Tento přehled najdete pod menu HR (na barevné liště) > odkaz Dotazníky > záložka Přehled výsledků. 

  • Vidíte v něm všechny aktivní a uzavřené dotazníky včetně anonymních v podobě dlaždic. Anonymní dotazník je označen ikonou v levém horním rohu dlaždice.

  • Po rozkliknutí dlaždice anonymního dotazníku uvidíte souhrnný přehled všech odpovědí v grafické podobě (stejně jako u neanonymních dotazníků).

  • Při rozkliknutí tlačítka Všechny odpovědi uvidíte anonymizované odpovědi, bez identifikace odpovídajících (na rozdíl od neanonymních dotazníků, kde jsou jména jednotlivých respondentů s možností otevření jejich profilů).

Přehled odpovědí

Přehled odpovědí na anonymní dotazníky najdete pod menu HR (na barevné liště) > odkaz Dotazníky > záložka Respondenti.

Tento přehled obecně zobrazuje stav zodpovídání dotazníků - Vyplněno/Nevyplněno. U anonymních dotazníků se zde zobrazují pouze ty, které byly zodpovězeny a odeslány, tzn. pouze ve stavu Vyplněno.

Pomocí filtru Respondenti můžete zvolit, zda se budou zobrazovat pouze odpovědi na anonymní nebo neanonymní dotazníky, případně oboje. Odpovědi můžete vyexportovat do Excelu tlačítkem Exportovat odpovědi.

Jednotliví respondenti anonymních dotazníků se zobrazují anonymizovaně jako "Respondent n", kde n je pořadové číslo odeslané odpovědi přidělené systémem. Takto označená odpověď není svázána s žádnou konkrétní osobou.


Pomohli jsme vám?