Dokončení hodnocení pracovníkem - Finální fáze

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

  1. Po zahájení finální fáze obdržíte e-mailovou notifikaci a požadavek s výzvou k vyplnění hodnocení.
  2. Pomocí odkazu v emailu nebo v požadavku otevřete své hodnocení.
    Hodnocení si také můžete zobrazit přímo na svém profilu na kartě Hodnocení.
  3. Zaznamenejte finální splnění svých cílů v procentech.
  4. Odpovězte na otázky určené pro vás (zaměstnance).
  5. Můžete připojit komentář.
  6. Dokončené hodnocení odešlete k finálnímu schválení svému nadřízenému.
  7. Hodnocení je nyní ve fázi Finální, stav Ke schválení.


Pomohli jsme vám?