Tvorba a cílení šablon

Aktualizace podle Tým PINYA

Šablony dokumentů naleznete na hlavním panelu na záložce Různé > Správa dokumentů > Šablony a

zdrojové soubory.

Pro zobrazení záložky Šablony a zdrojové soubory musíte mít nastaveno oprávnění Šablony dokumentů. Pokud toto oprávnění nemáte, obraťte se na svého administrátora.

Na kartě Šablony a zdrojové soubory můžete vytvářet složky a vkládat do nich příslušné šablony dokumentů. Novou složku vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat složku (1). Po rozkliknutí dané složky lze nahrávat připravené dokumenty - tlačítko Nahrát soubory (2).

Pro zajištění automatického generování dokumentace je potřeba, aby nahrané šablony dokumentů obsahovaly příslušné tokeny. Návod na vkládání tokenů do dokumentace je zde.

Při nahrávání souboru lze stanovit, o jaký typ dokumentu se jedná. Můžete nahrávat:

  • Obecnou dokumentaci
  • Pracovněprávní (generovanou) dokumentaci
  • Přílohy nástupního e-mailu
  • Přílohy pozvánek na lékařskou prohlídku

Nahraný dokument můžete následně zacílit na vybrané zaměstnance. Úpravy lze provádět kliknutím na ikonu tužky.

Pro zacílení na vybranou skupinu zaměstnanců klikněte na tlačítko Vybrat v panelu úprav.

Připravené šablony pak naleznete na profilu pracovníka v Dokumentech.

Kliknutím na tlačítko Generovat dokumenty se zobrazí okno s výběrem všech dokumentů, které jsou na daného zaměstnance zacíleny.

Vyberte dokumenty, které chcete vygenerovat pro daného zaměstnance, zvolte formát generovaného dokumentu a vyberte, do jaké kategorie na profilu zaměstnance se vygenerovaný dokument uloží.


Pomohli jsme vám?