Tvorba a cílení šablon

Aktualizace podle Tým PINYA

Šablony dokumentů naleznete na kartě Různé v hlavním navigačním menu (obr. 1).

(obr. 1)

 

Na kartě Šablony dokumentů můžete vytvářet složky a vkládat do nich příslušné šablony dokumentů. Novou složku vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat složku. Po rozkliknutí dané složky lze nahrávat připravené dokumenty (obr. 2).

(obr. 2)

 

Pro zajištění automatického generování dokumentace je potřeba, aby nahrané šablony dokumentů obsahovaly příslušné tokeny. Návod na vkládání tokenů do dokumentace zde.

Při nahrávání souboru lze stanovit, o jaký typ dokumentu se jedná (obr. 3).

Můžete nahrávat:

  • Obecnou dokumentaci
  • Pracovněprávní (generovanou) dokumentaci
  • Přílohy nástupního e-mailu
  • Přílohy pozvánek na lékařskou prohlídku

(obr. 3)

 

Nahraný dokument můžete následně zacílit na vybrané zaměstnance (obr. 4). Úpravy lze provádět kliknutím na ikonu tužky.

(obr. 4)

 

Pro zacílení na vybranou skupinu zaměstnanců klikněte na tlačítko Vybrat v panelu úprav (obr. 5).

(obr. 5)

 

Připravené šablony pak naleznete na profilu zaměstnance ve složce Dokumenty (obr. 6).

(obr. 6)

 

Kliknutím na tlačítko Generovat dokumenty na profilu zaměstnance se zobrazí okno s výběrem všech dokumentů, které jsou na daného zaměstnance zacíleny (obr. 7).

Vyberte dokumenty, které chcete vygenerovat pro daného zaměstnance, zvolte formát generovaného dokumentu a vyberte, do jaké ze složek na profilu zaměstnance se vygenerovaný dokument uloží.

(obr. 7)


Pomohli jsme vám?