Testové otázky a jejich vytvoření

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Testové otázky slouží pro ověření, zda účastník daný kurz ovládl.

Otázky se do kapitoly vkládají na záložce Testové otázky, která se rozkryje po uložení nové kapitoly.

Vložení nové testové otázky:

 • Na formuláři Kapitola v záložce Testové otázky klikněte na tlačítko Přidat otázku.
 • Zobrazí se formulář Otázka. Do něho zadáte znění otázky, zvolíte, jakým způsobem se na otázku bude odpovídat (zda výběrem z možností nebo pouze Ano/Ne), určíte pořadí otázky a bodový zisk za správně zodpovězenou otázku

 • Formulář vyplňte takto:
 1. Zadejte znění otázky do pole Otázka. Toto pole je povinné.
 2. V poli Typ zvolte způsob, jakým se na otázku bude odpovídat (zda výběrem z více možností nebo pouze Ano/Ne).
 3. Určete bodový zisk za správně zodpovězenou otázku (není nutno vyplňovat, pokud nechcete prověřovat znalosti účastníků, které v kurzu získali).
 4. Určete pořadí, v jakém se otázka bude účastníkům zobrazovat.
 5. V dolní části formuláře zadejte možnosti odpovědí.
 6. Označte správnou odpověď.
 7. Můžete přidat Poznámku. Tato poznámka slouží pouze pro správce kurzu a účastníkům se nezobrazuje.
 8. Formulář uložte tlačítkem Uložit.

Vložení testové otázky kopírováním

V rámci jednoho kurzu můžete libovolnou otázku zkopírovat do stejné nebo i do jiné kapitoly. Postupujte takto:

 • Na formuláři Otázka klikněte vlevo dole na tlačítko Kopírovat.

 • Ve zobrazeném okně vyberte kapitolu, do které chete otázku zkopírovat.

 • Potvrďte tlačítkem Kopírovat. Poté je otázka zkopírována do zvolené kapitoly.

Typy otázek a odpovědí

Testové otázky mají za úkol prověřit znalosti, které účastníci v kurzu získali. Otázky musí být srozumitelné a odpovědi jednoznačné. Proto jsme zde vynechali možnosti odpovědí typu číslo nebo volný text, které umožňují zapsat odpověď více způsoby, ale pouze jeden konkrétní zápis může být označen jako správná odpověď.

Příklad: Na otázku "Kolik dní má týden" je možno odpovědět "sedm" "Sedm" "7" "sedm dní" "Týden má 7 dní." atd., přičemž všechny tyto odpovědi jsou správné.

Typ "Ano/Ne"

Na tento typ otázky účastník kurzu odpovídá výběrem z možností Ano nebo Ne.

Na formuláři Otázka vyberte Typ = Ano/Ne a správnou odpověď vyberete v dolní části formuláře z nabízeného seznamu:

Typ "Jedna možnost"

Na tento typ otázky účastník odpovídá označením jedné možnosti z více nabízených odpovědí.

Na formuláři Otázka vyberte Typ = Jedna možnost a v dolní části formuláře zadejte možnosti odpovědí takto:

 • Do pole vložte text odpovědi.
 • Odpověď (možnost) přidejte tlačítkem +.
 • Stejným způsobem vložte další možnosti. Nezapomeňte každou možnost přidat tlačítkem +, jinak se neuloží.
 • Mezi vytvořenými možnostmi označte správnou odpověď:

 • Text uložené odpověď můžete upravit nebo smazat tlačítkem X.

Typ "Více možností"

Na tento typ otázky účastník odpovídá označením několika možností z více nabízených odpovědí.

Na formuláři Otázka vyberte Typ = Více možností. V dolní části formuláře zadejte možnosti odpovědí stejně jako u typu "Jedna možnost" s tím rozdílem, že při označování správných odpovědí můžete zaškrtnout několik možností. :


Pomohli jsme vám?