Formulář typu přítomnosti/absence

Aktualizace podle Tým PINYA

Při vytváření nového typu přítomnosti/absence (nebo při úpravě již existujícího typu) se zobrazí následující formulář, který je rozdělen do několika záložek:

Obecné

Zde můžete nastavit tyto atributy:

 • Název typu přítomnosti/absence
 • Kód
 • Kdo smí používat tento typ: Zacílení typu na určitou skupinu zaměstnanců, např. podle typu pracovní smlouvy, pracovní pozice, místa výkonu práce apod. Typ přítomnosti/absence se pak bude nabízet k použití pouze vybrané skupině zaměstnanců.
 • Používá zůstatek: Zda daný typ nepřítomnosti používá zůstatek. Pokud je zaškrtnuto, zobrazí se další pole:
  • Výchozí nárok: Určuje pro všechny zaměstnance počet hodin, které mohou na daném typu přítomnosti/absence čerpat za kalendářní rok.
  • Lze přenést: Do dalšího roku bude možné přenést pouze tolik hodin nepřítomnosti, kolik je nastaveno zde.
 • Publikováno: Po zaškrtnutí checkboxu bude typ nepřítomnosti viditelný pro zaměstnance.
 • Je pracovní doba: Při zaškrtnutí se tento typ započítává jako pracovní doba, typicky to bývá např. Home office.
 • Automaticky zamítat: Při zaškrtnutí checkboxu neschválené žádosti budou v den začátku automaticky zamítnuty.
 • Synchronizovat do Google: Při zaškrtnutí dojde k synchronizaci s Google kalendářem.
 • Popis: Text je viditelný pro zaměstnance při vytváření žádosti o přítomnost/absenci.
 • Poznámka: Text viditelný pouze ve formuláři typu.

 

Zobrazení

 

Zde můžete nastavit tyto atributy:

 • Zkratka: Zkratka přítomnosti/absence se propíše do exportu.
 • Zobrazovat jednotku: Určuje, v jaké jednotce se bude zobrazovat čerpání/zůstatek daného typu přítomnosti/absence. Např. při zadávání žádosti v nabídce dostupných typů:

 • Alternativní název a ikona: Můžete využít jako alternativu pro informování ostatních zaměstnanců o důvodu nepřítomnosti – například, aby se informace o návštěvě lékaře zobrazovala řadovým zaměstnancům pod názvem: Jan Novák „Mimo kancelář,“ nikoliv jako: Jan Novák „Návštěva lékaře“.
 • Pozici vmenu: Samostatná = typ přítomnosti/absence se zobrazí v hlavním výčtu typů; Ostatní = typ přítomnosti/absence se zobrazí v kategorii Ostatní ve výčtu typů:

 • Ikonu a její barvu: Barvu ikony vyberte ze vzorníku. Obrázek ikony si můžete vybrat zde. Klikněte na vámi zvolenou ikonu a zkopírujte si její "název" (= obsah atributu class bez uvozovek) a vložte do připraveného pole ve formuláři v PINYA HR.
 • V exportu: Při zaškrtnutí se přítomnost/absence bude zobrazovat v exportu do Excelu.

 • Vkalendáři: Při zaškrtnutí se přítomnost/absence propisuje do kalendáře.
 • V kalendáři po dnech: Při zaškrtnutí se přítomnost/absence propisuje do kalendáře po dnech.
 • Skryté pro ostatní zaměstnance: Možnost skrýt pro ostatní zaměstnance znamená, že zaměstnanci navzájem neuvidí informace o svých nepřítomnostech (platí pouze pro typy, u kterých je zaškrtnuto).  

  

Schvalování/notifikace

Zde můžete nastavit tyto atributy:

 • Schvalovací proces: Určete schvalovatele nepřítomnosti, kterému přijde žádost o schválení. Pokud zvolíte možnost Personalista, nabídne se vám pole pro výběr konkrétní osoby. V případě potřeby tak můžete snadno nastavit jednoho schvalovatele pro celou firmu.
 • Příjemce notifikací: Určete příjemce upozornění o plánované nepřítomnosti.

 

Formulář žádosti

Zde můžete nastavit tyto atributy:

 • Minimální/Maximální množství za den: Určuje, kolik jednotek (hodin nebo dní) může zaměstnanec v jeden den čerpat. Pokud na žádosti o přítomnost/absenci nedodrží tyto hodnoty, zobrazí se mu informační hláška a nemůže žádost uložit.
 • Limit za období: Nastavení limitu čerpání typu nepřítomnosti pro období (například – zaměstnanec má možnost čerpat home office pouze 1x měsíčně, přestože nárok na home office je obecně stanoven na 10 dní). Při překročení limitu v žádosti se zaměstnanci zobrazí upozornění a nemůže žádost uložit.
 • Státní svátek jako pracovní den: Započítá se jako pracovní doba, např. při směnném provozu.  
 • Současně s dalšími: Povolení čerpání typu nepřítomnosti společně s dalšími: například návštěva lékaře během práce na home office.
 • Povolit do minulosti: Zaměstnanec může zažádat o tento typ přítomnosti/absence i zpětně do minulosti. Využít lze např. pro vykazování odpracovaného času při práci na DPP nebo DPČ, kdy zaměstnanec na konci týdne vykazuje zpětně za celý uplynulý týden.

 


Pomohli jsme vám?