Změna hesla uživatelem

Aktualizace podle Tým PINYA

Pokud si potřebujete změnit heslo, klikněte na rolovací tlačítko s vaším jménem.

Vyberte možnost Změnit heslo.

Vepište vaše aktuální heslo a poté uveďte heslo nové. Uložte změny.


Pomohli jsme vám?