Změna hesla

Aktualizace 6 months ago podle Tým PINYA

Pokud jste v PINYA HR poprvé, pravděpodobně jste pro přihlášení použili

automaticky vygenerované heslo. Z důvodu ochrany dat doporučujeme heslo změnit.

Pro změnu hesla klikněte na rolovací tlačítko s vaším jménem (obr. 1).

Vyberte možnost Změnit heslo.

(obr. 1)

 

Vepište vaše aktuální heslo a poté uveďte heslo nové. Uložte změny.


Pomohli jsme vám?