Aktuality

Aktualizace podle Tým PINYA

Modul Aktuality slouží ke vkládání aktualit a informací pro zaměstnance.

Do správy aktualit se dostanete kliknutím na položku Různé v hlavním navigačním menu.

Modul Aktuality obsahuje seznam již publikovaných aktualit.

V pravém horním rohu se nachází tlačítko vedoucí ke správě již vytvořených aktualit nebo k tvorbě nové aktuality (obr. 1).

 

(obr. 1)

 

Správa aktualit umožňuje spravovat již vytvořené aktuality – kliknutím na jejich název v seznamu aktualit – nebo vytvářet nové aktuality (obr. 2). Novou aktualitu lze přidat kliknutím na tlačítko Přidat aktualitu.

 

(obr. 2)

 

Panel tvorby nové aktuality obsahuje několik částí k vyplnění (obr. 3):

  • Název
  • Úvodní obsah
  • Obsah
  • Zacílení (volba zaměstnanců, kterým bude aktualita zobrazena)
  • Vždy nahoře (topování příspěvku, po zaškrtnutí tohoto pole se bude vybraná aktualita zobrazovat vždy na prvním místě v seznamu publikovaných aktualit)
  • Datum publikování
  • Publikováno (po zaškrtnutí tohoto tlačítka bude aktualita viditelná vybraným zaměstnancům)
  • Notifikovat v den publikování (po zaškrtnutí tohoto tlačítka bude vybraným zaměstnancům odesláno e-mailové potvrzení o vytvoření aktuality)
  • Fotka

 

(obr. 3)

 

Po vyplnění všech polí můžete aktualitu uložit. Pokud jste zvolili jako datum publikace aktuální datum, bude aktualita ihned publikována. Zároveň, pokud jste zvolili možnost notifikace vybraných zaměstnanců, bude jim notifikace odeslána několik minut po publikování aktuality.

V případě, že chcete aktualitu dodatečně upravit, klikněte na její název v seznamu aktualit na panelu Správa aktualit. Aktualitu můžete libovolně upravovat (obr. 4).

Pokud po úpravě aktuality necháte zapnutou možnost notifikovat zaměstnance, bude notifikace o úpravě aktuality znovu odeslána vybraným zaměstnancům.

 

(obr. 4)

 

Publikovaná aktualita bude následně zobrazena vybraným zaměstnancům na domovské stránce PINYA HR v sekci Aktuality (obr. 5) – pokud nebylo nastaveno jinak.

 

(obr. 5)

 

Chcete-li změnit nastavení zobrazení sekce Aktuality na domovské stránce PINYA HR pro všechny či jednotlivé úrovně účtu, přejděte do hlavního nastavení systému do sekce Konfigurace (obr. 6).

V sekci Widgety vyberte požadovanou úroveň účtu, pro kterou chcete panel s aktualitami zobrazit nebo skrýt.

Chcete-li pro danou úroveň účtu sekci aktualit na domovské stránce PINYA HR skrýt, odškrtněte pole s nadpisem Aktuality. Uložte změny. Naopak, chcete-li pro vybranou úroveň účtu aktuality zobrazovat, zaškrtněte pole s nadpisem Aktuality a uložte změny.

 

(obr. 6)


Pomohli jsme vám?