Schvalování absencí

Aktualizace podle Tým PINYA

Zažádá-li zaměstnanec o absenci, systém automaticky vytvoří požadavek na schválení absence.

Tento požadavek najde schvalovatel v panelu požadavků v Pinya HR (ikona zvonečku na hlavní horní liště)

a obdrží k němu i automatickou e-mailovou notifikaci.

Dokud nebude žádost o absenci vyřízena, systém schvalovatele upozorní na nevyřízenou absenci každý druhý den. Zároveň upozornění o nevyřízené žádosti bude zobrazováno na panelu požadavků v PINYA HR.

Vyřízení žádosti

Pro vyřízení žádosti přejděte do panelu požadavků. Klikněte na tlačítko Detail u dané žádosti. Můžete také použít odkaz v e-mailové notifikaci, který vás do detailu žádosti přenese.  

 

Žádost o absenci obsahuje:

  • Dobu plánované absence
  • Počet dní daného typu absence využitých za tento rok
  • Zástup zaměstnance po dobu absence, na kterého mohou být delegovány požadavky - více informací najdete v článku Schvalování v době nepřítomnosti zástupcem.
  • Zprávu pro schvalovatele
  • Informace o dalších nepřítomných zaměstnancích v daném období. Počet zobrazených nepřítomných zaměstnanců můžete zúžit pouze na svoje podřízené pomocí zaškrtávátka Jen moji podřízení.

 

Žádost o nepřítomnost můžete schválit či zamítnout.

Po schválení či zamítnutí absence bude systémem automaticky odesláno upozornění zaměstnanci a příjemci notifikace. Příjemci notifikace budou odeslána i následující upozornění:

  • Absence zrušena
  • Absence upravena

Tato upozornění obdrží také zástup zaměstnance a schvalovatel absence. Schvalovatelem a příjemcem notifikací může být stejná osoba.

Automatické zamítnutí žádosti

V případě, že je na typu nepřítomnosti zaškrtnutý checkbox Automaticky zamítat, tak pokud schvalovatel neschválí absenci do plánovaného dne absence, bude žádost automaticky zamítnuta a odstraněna.

Současně bude žadateli i schvalovateli zaslána e-mailová notifikace (večer v den začátku plánované absence) o tom, že žádost nebyla vyřízena a byla zamítnuta.

Podrobné informace o tom, jak a kde nastavit typy nepřítomnosti naleznete v článku Správa typů přítomnosti/absencí.


Pomohli jsme vám?