Schvalování absencí

Aktualizace 6 months ago podle Tým PINYA

Zažádá-li zaměstnanec o absenci, systém automaticky vytvoří požadavek na schválení absence.

Tento požadavek najde schvalovatel v panelu požadavků v Pinya HR (ikona zvonečku na hlavní horní liště)

a obdrží k němu i automatickou e-mailovou notifikaci.

Dokud nebude žádost o absenci vyřízena, systém schvalovatele upozorní na nevyřízenou absenci každý druhý den. Zároveň upozornění o nevyřízené žádosti bude zobrazováno na panelu požadavků v PINYA HR.

Pokud schvalovatel neschválí absenci do dne plánované absence, bude žádost automaticky zamítnuta a odstraněna.

Vyřízení žádosti

Pro vyřízení žádosti přejděte do panelu požadavků. Klikněte na tlačítko Detail u dané žádosti. Můžete také použít odkaz v e-mailové notifikaci, který vás do detailu žádosti přenese.  

 

Žádost o absenci obsahuje:

  • Dobu plánované absence
  • Počet dní daného typu absence využitých za tento rok
  • Zástup zaměstnance po dobu absence
  • Zprávu pro schvalovatele
  • Informace o dalších nepřítomných zaměstnancích v daném období. Počet zobrazených nepřítomných zaměstnanců můžete zúžit pouze na svoje podřízené pomocí zaškrtávátka Jen moji podřízení.

 

Žádost o nepřítomnost můžete schválit či zamítnout.

Po schválení či zamítnutí absence bude systémem automaticky odesláno upozornění zaměstnanci a příjemci notifikace. Příjemci notifikace budou odeslána i následující upozornění:

  • Absence zrušena
  • Absence upravena

Tato upozornění obdrží také zástup zaměstnance a schvalovatel absence. Schvalovatelem a příjemcem notifikací může být stejná osoba.

 


Pomohli jsme vám?