Publikování dotazníku - další varianty

Aktualizace podle Zdeňka Dvořáková

Publikovat Dotazníky pracovníkům, můžete hned čtyřmi způsoby včetně Plánované publikace

(kapitola Plánované publikování dotazníku).

Před publikováním dotazníku se ujistěte, že Dotazník máte připravený dle vašich představ.
Ve chvíli, kdy dotazník aktivujete, nebudete v něm moci dělat úpravy obsahu ani otázek.

Co si budete moci upravit je Plánované publikování dotazníku.

1. Aktivace již vytvořeného dotazníku

Dotazník si můžete připravit dopředu a až nastane čas publikace, půjdete do nastavení dotazníku a v info liště jej aktivujete.

2. Rozeslání dotazníku jednotlivcům

Dotazník můžete publikovat i na jednotlivé pracovníky. Tedy nemusíte ho rozesílat hromadně.

a). Na hlavní stránce modulu Dotazníky jsou dvě záložky Dotazníky a Kdo odpovídá.

b). Pod záložkou „Kdo odpovídá“ naleznete tlačítko „Rozeslat dotazník“ pro rozeslání dotazníku jednotlivcům.

a).

b).

Pod tlačítkem „Rozeslat dotazník“ naleznete výběr pracovníků, kterým chcete dotazník rozeslat, výběr dotazníku, do kdy má pracovník dotazník vyplnit a „Rozeslat dotazník“.

3. Z nastavení již aktivovaného Dotazníku pod tlačítkem „Rozeslat dotazník“

4. Z karty zaměstnance v dlaždici Dotazníky


Pomohli jsme vám?