Typy a šablony majetku

Aktualizace podle Michaela Demeterová

Pro správu typů a šablon majetku jděte

do navigačního menu > HR > Svěřený majetek > Typy a šablony majetku. (1)

(1)

Typy majetku

Pro vytvoření nového typu majetku klikněte na Přidat typ, vyplňte atributy a uložte změny. Pro úpravu stávajících typů majetku použijte tlačítko s ikonou tužky. (2)

(2)

Šablony majetku

Typy majetku lze seskupit do Šablony, která usnadní přiřazování majetku zaměstnancům například na určité pracovní pozici.

Pro vytvoření nové šablony klikněte na Přidat šablonu, vyplňte atributy a uložte změny. Pro úpravu stávajících šablon použijte tlačítko s ikonou tužky. (3)

(3)

Vlastní atributy

K majetku lze přiřazovat Vlastní atributy, jako je barva, velikost, materiál, datum STK apod. Tyto atributy mohou být různých datových typů - text, datum, číslo, výběr hodnoty atd. (4)

(4)

Příklad použití vlastních atributů u typu majetku Automobil. (5)

(5)

Příklad použití vlastních atributů v konkrétní položce majetku. (6)

(6)


Pomohli jsme vám?