Schvalování požadavku

Aktualizace podle Dana

Proces schvalování jedním schvalovatelem

Schvalovateli přijde e-mailová notifikace, že mu byl zadán požadavek ke schválení.

Pomocí uvedeného odkazu může přejít na detail požadavku. Zde má možnost požadavek buď schválit, nebo zamítnout:

1. Schválení požadavku

Pokud schvalovatel vybere možnost schválit, zobrazí se okno, kam schvalovatel přidá svůj komentář k požadavku (nepovinný) a následně ho potvrdí kliknutím na tlačítko Schválit.

Automaticky se odešle e-mailová notifikace autorovi, že jeho požadavek byl schválen. Současně se pošle i notifikace řešiteli/řešitelům, případně dalším notifikovaným osobám.

Stav požadavku se změní na K vyřízení.

2. Zamítnutí požadavku

Pokud schvalovatel vybere možnost zamítnout, zobrazí se okno, kam schvalovatel přidá svůj komentář k požadavku (nepovinný) a následně ho zamítne.

Autorovi požadavku přijde e-mailová notifikace, že jeho požadavek byl zamítnut. Stejná notifikace je odeslána i případným dalším notifikovaným osobám.

Stav požadavku se změní na Zamítnuto a proces je u konce.

Upozornění pro administrátory: Požadavek nelze schválit místo schvalovatele s využitím funkce Náhled jako.

Proces schvalování více schvalovateli - v určeném pořadí

  1. V šabloně je definováno pořadí, v jakém mají schvalovatelé požadavek schvalovat. V praxi to tedy znamená, že prvnímu schvalovateli přijde e-mailová notifikace, že mu byl zadán požadavek ke schválení. Notifikace je stejná jako v případě jednoho schvalovatele (viz popis výše).
    Pomocí odkazu v notifikaci může schvalovatel přejít na detail požadavku. Zde má možnost požadavek buď schválit, nebo zamítnout.

Pokud první schvalovatel vybere možnost schválit, zobrazí se okno, kam schvalovatel přidá svůj komentář k požadavku a následně ho potvrdí kliknutím na tlačítko Schválit.

  1. Až nyní se odešle e-mailová notifikace druhému schvalovateli, že mu byl zadán požadavek ke schválení. Schvalovate opět pomocí odkazu v emailu může přejít na detail požadavku.
    Zde je vidět, že požadavek je už jedním schvalovatelem odsouhlasen.
    Druhý schvalovatel má taktéž možnost požadavek buď schválit nebo zamítnout.

Pokud se i druhý schvalovatel rozhodne požadavek schválit, zobrazí se okno, kam schvalovatel přidá svůj komentář k požadavku a následně ho potvrdí kliknutím na tlačítko Schválit.

  1. Stejným způsobem pokračuje proces schvalování postupně na všechny schvalovatele, kteří jsou definováni v šabloně.
  2. Po schválení posledním schvalovatelem se automaticky odešle e-mailová notifikace autorovi, že jeho požadavek byl schválen. Stejná notifikace je odeslána i případným dalším notifikovaným osobám. Řešitel/řešitelé obdrží e-mailovou notifikaci s výzvou, aby schválený požadavek vyřešili.

Až všichni schvalovatelé požadavek schválí, tak se jeho stav změní na K vyřízení.

Pokud by se jeden ze schvalovatelů rozhodl, že požadavek zamítne, tak se stav požadavku změní na Zamítnuto a celý proces schvalování je u konce.

Proces schvalování více schvalovateli - paralelní schvalování

Pokud v šabloně není definováno, v jakém pořadí mají schvalovatelé požadavek schvalovat, tak všem přijde e-mailová notifikace o požadavku čekajícím na schválení současně. Schvalovatelé tedy schvalují požadavek nezávisle na sobě. Zbytek procesu je totožný se schvalováním více schvalovateli - v určeném pořadí. Až všichni schvalovatelé požadavek schválí, tak se jeho stav změní na K vyřízení.


Pomohli jsme vám?