Dotazníkové otázky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Ke každému dotazníku, máte možnost vytvořit si vlastní otázky.

Po prvním uložení základní konfigurace dotazníku se vám rozkryje záložka s možností vytvoření otázek.

Základní konfiguraci naleznete v kapitole Vytvoření dotazníku a jeho konfigurace.

Otázku přidáte pomocí + Přidat otázku

Otázky můžou být různého typu:

1. Ano/Ne

2. Jedna možnost

3. Více možností

4. Text

5. Číslo

6. Škála:

  • Úroveň oprávnění, která konfiguruje otázku škála může vybrat:
    • počet úrovní (1 až 10)
    • zvolit text u nejnižší úrovně
    • zvolit text u nejvyšší úrovně
    • symbol (číslo nebo hvězda)

Dále u otázky můžete nakonfigurovat, zda bude povinná a v jakém pořadí se bude v Dotazníku zobrazovat.


Pomohli jsme vám?