Výpočet nároku na dovolenou

Aktualizace podle Dana

Pokud pracovníkovi vznikl nárok na dovolenou, vypočítáte počet dní dovolené podle vzorce: 

(Počet skutečně odpracovaných hodin převedený na celé týdny) / 52 (počet týdnů v roce) * (Počet týdnů dovolené poskytované ve vaší firmě) * fiktivní úvazek 20 hod/týdně  

Při výpočtu nároku a zadávání zůstatku lze postupovat dvěma způsoby: 

1. Zadání celkového ročního nároku na dovolenou jednorázově  

Tento způsob využijete pro perspektivní, spolehlivé pracovníky, u nichž předpokládáte, že sjednaný počet hodin v kalendářním roce opravdu odpracují, proto pro takového pracovníka vypočítáte celkový nárok na dovolenou tak, jako by tyto hodiny už skutečně odpracoval.

Příklad:  

Pracovník má ve smlouvě sjednáno, že za kalendářní rok odpracuje 300 h, a předpokládáte, že je skutečně odpracuje, proto ve výpočtu počítáte s tímto číslem. Smlouva trvá od 1. 1. 2024. 

Vaše firma poskytuje 4 týdny dovolené. 

 

Výpočet je pak následující: 

300 hodin / 20 hodinová fiktivní TPD = 15 celých odpracovaných týdnů 

15 týdnů / 52 * 4 týdny dovolené * fiktivní úvazek 20 hod/týdně = 23,08 hodin – zaokrouhleno na 24 hodin 

Pracovníkovi tedy nastavíte jednorázově zůstatek dovolené 24 hodin na celý rok.  

2. Postupné zadávání nároku na dovolenou podle odpracovaných hodin 

V tomto případě budete pracovníkovi vypočítávat a zadávat dovolenou postupně podle počtu hodin, které skutečně odpracoval v uplynulém měsíci (či jiném období).

Příklad:  

Pracovník má ve smlouvě sjednán částečný úvazek 2 h/denně, za 1 kalendářní měsíc tedy odpracuje cca 40 – 46 h. Smlouva trvá od 1. 1. 2024.  

Odpracované hodiny: 

Leden 2024 - 44 hodin 

Únor 2024 - 42 hodin

Březen 2024 - 40 hodin 

Vaše firma poskytuje 4 týdny dovolené. 

 

První nárok na dovolenou tomuto pracovníkovi vznikne cca po 2 měsících (až bude mít odpracováno 80 h): 

86 h (leden 44 + únor 42) /  20 hodinová fiktivní TPD = 4 celé odpracované týdny 

4 / 52 * 4 * 20 = 6,15 h – zaokrouhleno na 7 h 

Pracovníkovi tedy nastavíte první zůstatek dovolené 7 hodin. 

 

Po dalším odpracovaném měsíci pracovníkovi vznikne další nárok na dovolenou:  

40 h (březen) / 20 hodinová fiktivní TPD = 2 celé odpracované týdny (nyní již není třeba dodržet minimální počet 80 h/kalendářní rok, protože v tuto dobu (na konci března 2024) již má pracovník tento limit odpracovaný).  

2 / 52 * 4 * 20 = 3,07 h – zaokrouhleno na 4 h 

Pracovníkovi tedy nastavíte další zůstatek dovolené 4 hodiny, který se připočte k dříve zadanému zůstatku (případně sníženému o vyčerpanou dovolenou). 

Stejně postupujete v dalších měsících.  

  


Pomohli jsme vám?