Oprávnění pro modul E-learning

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Administrátor nastavuje oprávnění k E-learningu v menu

Nastavení > Úrovně přístupu > záložka Oprávnění > moduly E-learning - zobrazení a zápis a Správa E-learningu.

Správa E-learningu

Zde nastavíte viditelnost přehledu kurzů a možnost vytvářet, upravovat a mazat kurzy.

E-learning - zobrazení a zápis

Zde nastavíte možnost zapisovat zaměstnance do kurzů a viditelnost zapsaných kurzů pro zaměstnance.

Pomocí přepínačů označených červeně povolíte Zápis zaměstnanců do kurzů a následnou správu zápisu včetně smazání:

Zelený přepínač určuje, zda má zaměstnanec na svém profilu viditelnou kartu E-learning a v ní dostupné kurzy, do kterých je zapsán. Toto oprávnění použijete především pro řadové zaměstnance, kteří budou absolvovat vybrané kurzy.

Modré přepínače zajišťují viditelnost přehledu zaměstnanců zapsaných do jednotlivých kurzů. S tímto oprávněním můžete také nahlížet do kurzů v E-learningu na profilech zaměstnanců. Pokud povolíte přepínač Zobrazit (Podle přístupu), uvidíte pouze zápisy těch zaměstnanců, k jejichž detailům máte přístup (např. pouze svých přímých podřízených).


Pomohli jsme vám?