Podněty norem

Aktualizace podle Tým PINYA

Podněty mohou mít následující výstup:

  • Nová norma
  • Nová verze normy
  • Prodloužení platnosti

Podněty vždy souvisí s již existující normou.

U podnětu stanovujeme Schvalovatele a Zpracovatele, pod tlačítkem možnosti je možné Podnět:

  • Schválit
  • Zamítnout
  • Uspořádat poradu

V rámci schválení Podnětu se určuje zpracovatel:

Zpracovatel následně obdrží emailovou notifikaci a Požadavek vytvořit novou verzi normy:

 

Porada nad podněty

Porada nad podněty je sedmidenní, notifikace k zahájení porady jsou odesílány uživatelům ve skupině:

sp_manazeri_pobocek

Všem těmto uživatelům je systémem zaslána notifikace o zahájené poradě:


Pomohli jsme vám?