Proces podepisování a jeho stavy

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

 • Dokument se během podepisování nachází v různých fázích - stavech.

 • Informace o stavu podepisování najdete ve sloupci Podepisování na kartě Dokumenty v profilu zaměstnance.


 • Kliknutím na ikonu oka vedle stavu zobrazíte detail podepisování. V něm jsou informace o tom, kdo a kdy dokument již podepsal, kdo ještě má podepisovat, případně informace o chybovém stavu.

Stav „Žádné

 • Nad dokumentem není spuštěno podepisování. V tomto stavu jsou i dokumenty, u nichž bylo podepisování zrušeno.
 • Soubor lze smazat a lze změnit jeho název.

Stav „V procesu

 • Nad dokumentem je spuštěno podepisování, ale dokument ještě nepodepsali všichni podepisující.
 • Soubor nelze smazat ani změnit jeho název.

Stav „Podepsaný

 • Podepisování dokumentu bylo dokončeno. Dokument je podepsaný všemi podepisujícími osobami.
 • Podepsaný soubor lze smazat, ale není možno změnit jeho název.

Stav „Expirován

 • Nad dokumentem bylo spuštěno podepisování, ale nebyl podepsán všemi podepisujícími v zadané expirační lhůtě.
 • Soubor lze smazat a lze změnit jeho název.

 • Podepisující osoby obdrží emailovou notifikaci o expiraci:

Stav „V procesu - s vykřičníkem

Podepisování dokumentu nebylo dokončeno kvůli jednomu z těchto důvodů:

 • Chyba autorizace
 • Neexistující email

Chyba autorizace

 • Podepisující 3x spustil ověřovací proces, byla mu odeslána SMS s ověřovacím kódem, ale autorizaci nedokončil.
 • Podepisování je pro tuto osobu zablokováno.
 • Ostatní paralelně podepisující osoby mohou dokument podepsat.
 • Proces podepisování je nutno zrušit, náklady na podepsání ale budou účtovány.
 • Soubor nelze smazat ani změnit jeho název.

Neexistující email

 • Pro některého z podepisujících je zadán neexistující email, takže mu nemůže být doručena výzva k podpisu.
 • Ostatní paralelně podepisující výzvu obdrží a dokument mohou podepsat.
 • Proces podepisování je možno zrušit, náklady na podepsání ale budou účtovány.
 • Lze také dokument znovu odeslat stejné osobě na jiný email. Vyberte správný email a dokument znovu této osobě odešlete k podpisu tlačítkem Znovu odeslat.
  Náklady na znovuodeslání v tomto případě účtovány nebudou, za podepsání dokumentu zaplatíte tedy pouze jedenkrát.
 • Soubor nelze smazat ani změnit jeho název.

Stav „Chyba

Chybový stav může nastat v těchto případech:

 • Špatně umístěný podpisový token
 • Neexistující telefonní číslo

V těchto případech se podepisování vůbec nespustí a náklady na podepisování nejsou účtovány.

Proces podepisování je možno zresetovat a nad dokumentem poté znovu spustit podepisování.

Soubor v chybovém stavu lze smazat a lze změnit jeho název.

Špatně umístěný podpisový token

V tomto případě se podpisový token nachází příliš blízko okraje dokumentu, takže obdélníkové pole pro podpis by zasahovalo mimo stránku. Příklad:

Neexistující telefonní číslo

Telefonní číslo podepisující osoby je nutné pro zaslání ověřovacího kódu. Pokud je zadáno neexistující telefonní číslo, nastane chybový stav.


Pomohli jsme vám?