Přehled reportů

Aktualizace podle Tým PINYA

Přehled vytvořených reportů se zobrazí na kartě Reporty (obr. 1),

která je dostupná přímo z hlavního navigačního menu v záložce Různé.

Kliknutím na název jednotlivých reportů zobrazíte jejich detail.

Každý report má jasně danou strukturu platnou k určitému datu.

Kliknutím na symbol tužky u daného reportu lze provádět úpravy v nastavení reportu (obr. 1).

 

(obr. 1)

 

Každý rozkliknutý report lze vygenerovat ke konkrétnímu datu. Vygenerovaný report lze následně zobrazit v historii (obr. 2).

 

(obr. 2)


Pomohli jsme vám?