Založení nového výběrového řízení

Aktualizace podle Dana

Pro založení nového výběrového řízení přejděte na hlavním panelu na záložku

HR > Nábor > Výběrová řízení.

Následně klikněte na tlačítko Založit výběrové řízení.

Zobrazí se formulář, ve kterém vyplňte všechny potřebné údaje pro založení nového výběrového řízení.

Poté klikněte na tlačítko Založit výběrové řízení. Nově vytvořené výběrové řízení se zobrazí v seznamu.

Informace o tom, jak spravovat vybrané výběrové řízení a jak do něj přidat uchazeče, naleznete v článcích Správa výběrových řízení, Přidání nového uchazeče a Přidání uchazeče do VŘ ze stávajících uchazečů.


Pomohli jsme vám?