Formulář docházky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Ve formuláři docházky najdete tyto informace:

 1. V záhlaví docházky jsou údaje o zaměstnanci a v případě schválené docházky také datum a čas schválení a identifikátor akce.
 2. V zápatí je jméno osoby, která docházku uzavřela, a datum a čas uzavření.

 1. Každý řádek tabulky představuje jeden den v daném měsíci.
 2. Ve sloupci Pracovní doba je uvedena pracovní doba zaměstnance v příslušný den včetně obědové pauzy.
  Zaměstnanec může mít v různé dny týdne jinou pracovní dobu. Vychází se z rozpisu pracovní doby nastavené na profilu zaměstnance na kartě Pracovní údaje > Pracovní doba.
 3. Číslo ve sloupci Odpracované hodiny udává počet skutečně odpracovaných hodin v daném dni. Nezahrnuje se sem obědová pauza ani absence, např. Dovolená nebo Návštěva lékaře apod. Naopak práce jinde, třeba Homeoffice, se jako odpracovaná doba započítává.
 4. Sloupce Pauza od-do a Pauza - počet hodin udávají, kdy zaměstnanec čerpal obědovou pauzu a jak dlouho trvala.
  Pokud měl zaměstnanec v daný den nějakou absenci (i částečnou), polední pauza se nevyplňuje. Absence totiž může do pauzy zasáhnout a údaj by pak neodpovídal skutečnosti
 5. Ve sloupci Absence z pracovní doby a Práce jinde jsou uvedeny počty hodin, které zaměstnanec v daný den neodpracoval (Absence z pracovní doby), nebo odpracoval, ale nenacházel se na svém obvyklém pracovišti ( = Práce jinde - typicky Homeoffice).

Docházku lze uložit nebo vytisknout pomocí tlačítek v horní části formuláře.


Pomohli jsme vám?