Obsah profilu zaměstnance

Aktualizace podle Tým PINYA

Sekce Můj profil je kartou zaměstnance. Obsahuje informace o vás a vašem zaměstnání.

Na kartě zaměstnance najdete:

 • Vaše osobní údaje (obr. 1)
 • Vaše zaměstnanecké údaje (obr. 2)
 • Informace o přiděleném majetku (obr. 3) – mobil, notebook, apod.
 • Dokumenty sdílené s vámi (obr. 4) – certifikáty, výplatní pásky, vygenerované dokumenty, vaše zaměstnanecké fotky, apod.
 • Přehled vaší nepřítomnosti (obr. 5) – aktuální přehled všech typů nepřítomností, apod.
 • Přehled vašich lékařských prohlídek (obr. 6) – termíny a detaily vašich lékařských prohlídek
 • Informace o vašem nástupu (obr. 7) – osobní dotazník, otázky o vás, apod.
 • Udělené hodnocení (obr. 8)
 • Přehled přiřazených školení (obr. 9)
 • Přiřazené online kurzy (obr. 10) – e-learning
 • Normy a manuály (obr. 11)
 • Checklisty (obr. 12) – požadavky přiřazené vám, možnost přiřazení požadavku vašim kolegům

 

(obr. 1)

(obr. 2)

(obr. 3)

(obr. 4)

(obr. 5)

(obr. 6)

(obr. 7)

(obr. 8)

(obr. 9)

(obr. 10)

(obr. 11)

(obr. 12)


Pomohli jsme vám?