Konfigurace docházky a oprávnění

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Konfigurace docházky

Aby se docházka správně generovala, je nejdříve třeba nakonfigurovat pracovní dobu a obědovou pauzu.

Učiníte tak v Nastavení > Konfigurace > záložka Pracovní doba.

Toto nastavení je dostupné pouze pro administrátory systému.

  1. Vyplňte začátek pracovní doby. Tento údaj je stejný pro všechny zaměstnance.
  2. Zadejte obědovou pauzu. Můžete mít nadefinovanou stejnou pauzu pro všechny zaměstnance nebo můžete pro různé skupiny zaměstnanců nastavit trvání obědové pauzy v jiném čase - viz příklad na obrázku pro Českou a Slovenskou republiku.
    Dbejte, aby u zaměstnanců nedošlo ke kolizi v zadaných obědových pauzách. Tzn. aby jeden zaměstnanec nespadal do dvou různých skupin, které mají zadány různé obědové pauzy.

    Postup zadání obědové pauzy:
  • Zvolte Zacílení, tzn. pro jaké zaměstnance bude pauza platit - například pro určité oddělení, některé pracovní pozice či pro celou společnost.
  • Určete, pro jaký počet hodin pracovní doby bude pauza uplatněna - standardně to bude 8 hodin.
  • Zadejte trvání pauzy Od - Do. Při zadání času Od se pauza automaticky nastaví na délku 30 minut, samozřejmě můžete její trvání upravit na libovolnou délku.
  • Pauzu uložte tlačítkem Uložit.

Obědovou pauzu nemusíte zadávat, v takovém případě zaškrtněte Bez přestávky. Toto použijete např. pro zkrácené úvazky 4 nebo 6 hodin, u kterých není nutno zaměstnancům poskytovat přestávku na jídlo.

Oprávnění pro uzavírání (generování) docházky

Pracovníci, kteří mají mít přístup k menu Uzavírání docházky, musí mít v Nastavení > Úrovně přístupu > Oprávnění povolené Uzavírání docházky:

S tímto oprávněním je pro ně pak viditelný odkaz Uzavírání docházky v menu Přítomnost/absence v barevné navigační liště.


Pomohli jsme vám?