Vytvoření nového kurzu

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Nový kurz přidáte v přehledu všech kurzů.

Tento přehled naleznete pod menu HR > odkaz E-learning > na stránce Správa kurzů a zápis vyberte záložku Kurzy.

 1. Klikněte na tlačítko Přidat kurz.
 2. Ve zobrazeném formuláři vyplňte Základní údaje o kurzu:
  1. Název kurzu (povinné pole) - název musí být unikátní.
  2. Počet dní na dokončení - číslo, které udává, kolik času má zapsaný účastník na absolvování kurzu.
  3. Kategorie (povinné pole) - výběr hodnoty z číselníku, který spravují administrátoři v nastavení systému.
  4. Stručný popis kurzu - text, který se zobrazuje v přehledu kurzů; slouží pro snadnější identifikaci kurzu v přehledu.
  5. Detailní popis - text, který v záhlaví kurzu uvidí účastníci.
 3. Vyplněný formulář uložte tlačítkem Přidat kurz.

Teprve po uložení základních údajů se rozkryje záložka Kapitoly, kam lze přidávat jednotlivé kapitoly kurzu a testové otázky.


Pomohli jsme vám?