Konfigurace domovské stránky

Aktualizace podle Dana

Domovskou stránku můžete konfigurovat dle svých potřeb.

Pro její úpravu přejděte do Nastavení > Konfigurace a vyberte záložku Domovská stránka.

Widgety

V sekci Widgety zvolte Úroveň oprávnění, pro kterou chcete domovskou stránku konfigurovat, a následně vyberte sekce, které chcete zobrazit nebo skrýt na domovské stránce. Tyto sekce jsou předem pevně definované a jejich zobrazení lze pouze vypnout/zapnout.

Příklad nastavení pro řadového zaměstnance:

Co vidí řadový zaměstnanec s výše uvedeným nastavením:

Pro každou úroveň oprávnění lze nastavit odlišný vzhled domovské stránky - přepínače Lidé, Aktuality, Rychlé odkazy a Dovolená.

Údaje o lidech Mimo kancelář, Narozeniny a výročí a Noví zaměstnanci tvoří jeden blok a není možno zobrazovat pouze jeho části nebo je nahrazovat jinými.

Můžete však ovlivnit, zda budou zaměstnanci vidět narozeniny a výročí svých kolegů nebo nástupy kolegů nových. Zobrazení těchto údajů nastavíte pomocí příslušných oprávnění v Nastavení > Úrovně přístupu > záložka Oprávnění:

Rychlé odkazy

V sekci Rychlé odkazy můžete přidávat nové odkazy, upravovat nebo mazat stávající záznamy, případně i nastavit jazykové mutace:

1. Přidání nového odkazu

Pro přidání nového odkazu klikněte na tlačítko Přidat položku. Otevře se pop-up okno, kde vyplňte požadované údaje a záznam uložte.

2. Úprava odkazu

Pro úpravu stávajícího odkazu klikněte na ikonu tužky. Otevře se pop-up okno, kde můžete záznam editovat. Poté provedenou úpravu uložte.

3. Smazání odkazu

Pro smazání stávajícího odkazu klikněte na ikonu křížku. Zobrazí se okno s dotazem, zda daný záznam chcete skutečně odstranit.

4. Nastavení jazykové mutace

Pro nastavení jazykové mutace klikněte na ikonu zeměkoule. Otevře se pop-up okno, kde vyberte požadovaný jazyk a doplňte název. Poté záznam uložte a okno zavřete.

Konfigurovat domovskou stránku může jen Administrátor.


Pomohli jsme vám?