Tokeny v dokumentaci

Aktualizace podle Tým PINYA

Tokeny jsou výrazy s podtržítkem na začátku.

Používají se pro automatické generování dokumentace na míru pro daného zaměstnance.

Tokeny se přidávají do šablon dokumentů. Jejich seznam je k dispozici na kartě 

Šablony dokumentů po kliknutí na tlačítko Generovat dokumenty (obr. 1, 2).

(obr. 1)

(obr. 2)

 

Každý z tokenů má svůj význam. Vyjadřuje hodnotu uvedenou v profilu zaměstnance, kterou při generování dokumentace automaticky nahradí příslušnou informací ve vygenerovaném dokumentu.

Příklad: Do šablony dokumentu zadejte token s názvem _BirthDate. Po vygenerování dokumentu do složky příslušného zaměstnance se token propíše podle hodnoty Datum narození, kterou vyjadřuje. Ve vygenerovaném dokumentu se tak místo tokenu _BirthDate zobrazí datum narození vybraného zaměstnance.

U každého z tokenů je v seznamu uveden symbol písmene i, pod kterým se skrývá vysvětlivka jeho významu (obr. 3).

(obr. 3)

 

Pro zajištění správného generování dokumentace, přiřaďte tokeny do šablony dokumentů ještě před jejich nahrání do PINYA HR (obr. 4).

(obr. 4)

 

Při správném vložení tokenů do dokumentu se při jeho vygenerování údaje propíší dle dat na kartě zaměstnance (obr. 5).

(obr. 5)

 

Dokument s tokeny pak nahrajte do příslušné složky na kartě Šablony dokumentů v PINYA HR. Návod zde.


Pomohli jsme vám?