Nastavení v AZURE

Aktualizace podle Tým PINYA

Synchronizace – zápis, probíhá přes Microsoft Graph – Outlook mail REST API. 

V AZURE prosíme o nastavení následujícího: 

Založte novou aplikaci v Azure AD  

 • Název např.: „SignPinyaHR  
 • Supported account types:  
 • První možnost (Single tenant)  

Redirect URI  

Tokens  

 • Vyberte možnost „ID tokens“  

Na stránce „Overview“ page“  

 • Zkopírujte „Application (client) ID“ a pošlete nám.   
 • Zkopírujte „Directory (tenant ID)“ a pošlete nám.

V záložce Certificates & secrets  

 • Založit nový sercet (pro nastavení v PINYA HR budeme potřebovat „value“).

V záložce API permissions 

 • nastavit oprávnění: Graph -> Application -> 
 • Calendars.ReadWrite 
 • MailboxSettings.ReadWrite 
 • User.Read
 • Tato oprávnění musí být udělena/potvrzena Administrátorem.


Pomohli jsme vám?