Vytvoření nového hodnocení

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

Pro vytvoření nového hodnocení pro pracovníka/-y postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat hodnocení v přehledu Hodnocení zaměstnanců.

 1. Vyplňte zobrazený formulář Přidat hodnocení podle následujících bodů.
  Všechny údaje v tomto formuláři jsou povinné a musí být vyplněny.

 1. Filtr použijte pro předfiltraci zaměstnanců. Funguje stejně jako zacílení v jiných částech systému. Můžete filtrovat například podle pracovních pozic, společností, skupin atd. a kritéria můžete kombinovat.

 1. V poli Zaměstnanci určíte, pro které konkrétní pracovníky bude hodnocení vytvořeno. Můžete použít všechny předfiltrované nebo jejich výběr dále zúžit.

 1. Vyberte Šablonu hodnocení.
 2. Zadejte Datum zahájení. Datum ukončení se nastaví automaticky podle periody zvolené v šabloně a nelze je změnit. Není-li perioda určena, datum ukončení se nastaví stejné jako datum zahájení. Tato dvě data určují období, za které hodnocení probíhá.
 3. Datum zahájení Finální fáze je přednastaveno a je stejné jako Datum ukončení. Lze je změnit.
  Finální fázi lze zahájit také manuálně mimo zadané datum, viz Finální fáze a její zahájení.
 4. Hodnocení uložte tlačítkem Přidat hodnocení.
 5. Uložením hodnocení automaticky začíná Počáteční fáze hodnotícího procesu.
 6. Nově vytvořené hodnocení se zobrazuje mezi ostatními v přehledu Hodnocení zaměstnanců.
 7. Formulář nově vytvořeného hodnocení pak vypadá takto:


Pomohli jsme vám?