Tvorba vlastních pohledů

Aktualizace podle Tým PINYA

Informace, které se v seznamu zaměstnanců zobrazují, můžete nastavit dle vlastních preferencí. 

Soubor zobrazovaných údajů nazýváme pohled.

Informaci o tom, jaký pohled je v seznamu zaměstnanců aktuálně nastaven, můžete vidět v okně vedle tlačítka Správa pohledů.

Pohledy je možné upravit, případně vytvořit nové.

Úpravy lze provádět kliknutím na tlačítko Správa pohledů.

 

 

Správa pohledů umožňuje: 

  • Nastavit informace, které chcete v seznamu zaměstnanců zobrazovat (1)
  • Nastavit řazení a seskupení sloupců - sloupce si mohu nejenom vybírat, ale i zvolit jejich pořadí (2)
  • Nastavit, pro koho bude daný pohled k dispozici – viditelnost osobní x veřejná (veřejná bude viditelná pro všechny uživatele, kteří mají přístup do správy pohledu) (3)
  • Nastavit pohled jako výchozí pro vámi vybranou úroveň oprávnění (4) - POZOR neplést si s Výchozím pohledem, který je defaultně přednastaven

Nový pohled přidáte kliknutím na tlačítko Přidat nový ve Správě pohledů.

 

 

Vytvořené pohledy následně zobrazíte v seznamu pohledů.

Správa pohledů umožňuje přepínat mezi jednotlivými přednastavenými pohledy, proto doporučujeme pojmenovat si nově vytvořený pohled tak, aby byl snadno dohledatelný v seznamu. 

 


Pomohli jsme vám?