Panel požadavků

Aktualizace podle Tým PINYA

Na panelu požadavků (obr. 1) najdete ikonu se symbolem zvonečku,

která obsahuje seznam vašich požadavků – vyřízených i nevyřízených.

Číslo u ikony symbolizuje počet nevyřešených požadavků.

 

(obr. 1)

 

V PINYA HR můžete najít velké množství požadavků (obr. 2) týkajících se:

  • welcome page
  • obeznámení s manuály
  • nepřítomností
  • hodnocení
  • lékařských prohlídek
  • e-learningu
  • školení

 

(obr. 2)


Pomohli jsme vám?