Export docházky

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

V přehledu docházky lze využít různé formy exportu.

Exportovat do Excelu

Zde si můžete vyexportovat zobrazený přehled uzavřené docházky pro zvolené období. Získáte tak tabulkový přehled zaměstnanců s informacemi o stavu schvalování docházky za příslušný měsíc.

Exportovat do PDF

Zde vyexportujete jednotlivé formuláře docházky pro zobrazené zaměstnance. Formuláře budou spojeny do jednoho souboru ve formátu pdf, jeden list = docházka jednoho zaměstnance.

Tento export použijete například tehdy, pokud interní směrnice vaší firmy vyžadují evidenci docházky v papírové podobě.


Pomohli jsme vám?