Zobrazení informací o zaměstnancích

Aktualizace podle Tým PINYA

Seznam zaměstnanců slouží k zobrazení všech zaměstnanců, kteří ve firmě pracují.

Najdete ho v v menu Zaměstnanci/Seznam zaměstnanců.

 

 

V seznamu zaměstnanců můžete zobrazit jak zaměstnance aktivní, tak zaměstnance skryté (jsou to ti zaměstnanci, kteří mají v Nastavení účtu zapnutý přepínač Zobrazit v ORG). Skryté zaměstnance zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit včetně skrytých zaměstnanců.

 


Pomohli jsme vám?