Správa profilů nástupu

Aktualizace podle Dana

V hlavním menu v záložce HR > Nástup zaměstnanců naleznete seznam zaměstnanců a údaje

o dokončení či nedokončení jejich nástupu (1).

Chcete-li přidat uvítací stránku, klikněte na Správa profilů nástupu (2) v pravém horním rohu. 

Po kliknutí na Přidat profil nástupu a po vyplnění příslušných polí uložte stránku kliknutím na stejnojmenné tlačítko.

Nyní můžete přidat:

 • dokumenty, se kterými se má zaměstnanec seznámit (1)
 • otázky k vyplnění (2)
 • kontakty (3)

Nezapomeňte změny uložit (1) a aktivovat nástup (2).

Kliknutím na tlačítko Zpět na seznam se vrátíte zpátky na seznam vytvořených profilů nástupu.

Úprava profilu nástupu

Již vytvořené profily nástupu je možné upravovat klinutím na jejich název.

1. záložka Detail

U již vytvořeného profilu nástupu se v záložce Detail zobrazuje tlačítko Možnosti.

Po jeho rozkliknutí máte na výběr:

 • Náhled - zobrazí se, jak bude uvítací stránka vypadat
 • Ukončit - po kliknutí na možnost ukončit se daný nástup zavře, zaměstnanci se již nebudou moci zapsat a nástup nebude možné znovu aktivovat
 • Kopírovat - umožňuje zkopírovat celý nástup nebo pouze vybrané části
 • Odstranit - nástup se smaže a dojde ke ztrátě všech dat

2. záložka Dokumenty k seznámení

Do neaktivního nástupu můžete:

 • přidat dokument - kliknutím na tlačítko Nahrát soubory (1) můžete přidat další dokumenty
 • upravit dokument - kliknutím na ikonu tužky (2) můžete upravit název a zacílení přidaného dokumentu
 • smazat dokument - kliknutím na ikonu křížku (3) můžete vybraný dokument odstranit

U nástupu, který je ve stavu aktivní, nelze přidávat nové dokumenty, ani upravovat stávající. Můžete pouze odstranit přidané dokumenty.

3. záložka Otázky o Vás

V neaktivním nástupu můžete libovolně přidávat, upravovat a mazat otázky.

Do aktivního nástupu můžete:

 • přidat otázku (1) - dříve zapsaným lidem, kteří již ale všechny otázky zodpověděli, se nově přidané otázky neukazují.
 • upravit znění otázky (2) - lze pouze tehdy, pokud dosud nikdo na tuto otázku neodpověděl. Dříve zapsaným se zobrazí aktualizovaný text otázky.
 • smazat otázku (3) - lze pouze tehdy, pokud dosud nikdo na tuto otázku neodpověděl. Dříve zapsaným se již nebude otázka zobrazovat.

4. záložka Kontakty

Do aktivního i neaktivního nástupu můžete:

 • přidat kontakt - kliknutím na tlačítko Přidat kontakt (1) můžete přidat další kontakt
 • upravit kontakt - kliknutím na ikonu tužky (2) můžete upravit kontaktní osobu, zacílení atd.
 • smazat kontakt - kliknutím na ikonu křížku (3) můžete vybraný kontakt odstranit

Kliknutím na tlačítko Nástup zaměstnanců se vrátíte ze seznamu vytvořených profilů nástupu zpět na stránku Nástup zaměstnanců.

Zde vyberte zaměstnance, které chcete zapsat a klikněte na tlačítko Zapsat vybrané zaměstnance.

Poté vyberte nástup, do kterého chcete vybrané zaměstnance zapsat a výběr potvrďte.

Status vybraných zaměstnanců se změní z Není zapsán/a na Zapsán/a.

Veškeré informace o nástupu zaměstnanců můžete exportovat do Excelu (1).

Pomocí tlačítka Filtrovat (2) si můžete vyhledat potřebné záznamy.

Jak poté uvítací stránka vypadá z pohledu zaměstnance si můžete zkontrolovat pomocí Funkce "Náhled jako".


Pomohli jsme vám?